Den 24 januari är Circular Electronics Day, ett internationellt initiativ som fokuserar på den stora resursförbrukningen av IT-hardware och andra elektroniska produkter och behovet av att driva utvecklingen mot en mer cirkulär användning.

Den här texten är en del av bloggserien Circular Electronics Initiative. Flera organisationer står bakom detta initiativ som syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfullt förhållningssätt till elektronik.

I dag tillverkas IT-produkter i en global leveranskedja och transporteras långa sträckor. Som kund är det en utmaning att få en överblick över klimatutsläppen och var den största klimatpåverkan sker under produkternas livscykel.

Advanias klimatutsläppskalkylator Klimatsnurran hjälper våra kunder att beräkna utsläppen under produkternas hela livscykel och ger dem en skräddarsydd bild av var klimatpåverkan uppstår samt en bättre förståelse för hur utsläppen kan minskas under livscykeln.

Det som mäts blir gjort

Advanias Klimatsnurran-verktyg innehåller också en beräkning av klimatfördelarna med att returnera och återanvända IT-hårdvara, och blir därför en naturlig drivkraft för kunderna att fokusera på att öka andelen hårdvara som returneras till Advania efter användning. Varje enhet hårdvara som returneras och återanvänds av en annan kund är ett enkelt men första viktiga steg mot en mer cirkulär ekonomi i IT-branschen.