Przez Advania

24 stycznia obchodzony jest Circular Electronics Day, międzynarodowa inicjatywa skupiająca się na dużym zużyciu zasobów, jakie generuje sprzęt IT i inne produkty elektroniczne oraz na potrzebie kierowania rozwoju w stronę bardziej okrężnego wykorzystania.

Ten tekst jest częścią serii blogów Circular Electronics Initiative. Wiele organizacji stoi za tą inicjatywą, która ma na celu zachęcenie organizacji i konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do elektroniki.

Obecnie produkty IT są wytwarzane w globalnym łańcuchu dostaw i transportowane na duże odległości. Dla klienta wyzwaniem jest uzyskanie przeglądu emisji klimatycznych i tego, gdzie występuje największy wpływ na klimat podczas cyklu życia produktów.

Kalkulator emisji klimatycznych Klimatsnurran firmy Advanias pomaga naszym klientom w obliczaniu emisji w całym cyklu życia produktów i daje im indywidualny obraz tego, gdzie występuje wpływ na klimat, a także lepsze zrozumienie, jak zmniejszyć emisje w trakcie cyklu życia.

Co zostanie zmierzone, zostanie wykonane

Narzędzie Klimatsnurran firmy Advania zawiera również kalkulację korzyści klimatycznych płynących ze zwrotu i ponownego wykorzystania sprzętu IT, stając się naturalnym motorem napędowym dla klientów do zwiększenia udziału sprzętu zwracanego do Advanii po zużyciu. Każda jednostka sprzętu zwrócona i ponownie wykorzystana przez innego klienta to prosty, ale pierwszy ważny krok w kierunku bardziej cyrkularnej gospodarki w branży IT.