De circulaire economie is een belangrijke bouwsteen in de Europese Green Deal van de EU. De vooruitgang verloopt echter traag en is de afgelopen jaren zelfs achteruitgegaan doordat het percentage circulair materiaalgebruik is afgenomen. Het lineaire gebruik van IT-producten leidt tot grote hoeveelheden afval. Overschakelen naar een meer circulair gebruik van IT-producten is een toegankelijke en duurzamere oplossing.

De lineaire economie vervangen door een circulaire economie betekent bedrijfsmodellen ontwikkelen die zich richten op het hergebruik en recyclen van producten en materialen. Een circulaire economie is essentieel om duurzame economische groei te waarborgen en tegelijkertijd het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering tegen te gaan. Ons gebruik van IT-producten leidt tot grote hoeveelheden afval en het implementeren van meer circulaire praktijken kan tot grote duurzaamheidsvoordelen leiden.

Het EU-gemiddelde voor circulair materiaalgebruik (materiële hulpbronnen die afkomstig zijn van gerecyclede afvalstoffen, inclusief alle verschillende sectoren/industrieën en materialen) is volgens Eurostat momenteel minder dan 12 procent(in 2021). Nederland heeft met 34 procent het hoogste percentage. Voor elektrische en elektronische apparatuur ligt het gemiddelde inzamelingspercentage voor afval in de EU rond de 40 procent, wat lager is dan de EU-doelstelling van 65 procent (vanaf 2019). Elk land heeft andere voorwaarden, maar er is hoe dan ook nog veel werk aan de winkel.

- De productiefase van een notebook is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de klimaatemissies gedurende de levenscyclus. Dus of je nu IT-producten koopt of huurt, het belangrijkste wat je kunt doen om de uitstoot te verminderen is om de producten nog een paar jaar te gebruiken, zegt Iegor Trieshchov, projectmanager Circulaire IT-oplossingen bij Aliter Networks.

- Veel organisaties lijken gebruikte computers te verzamelen in een opslagruimte. Door de producten in plaats daarvan te verkopen aan een opknap- of revisiebedrijf, kun je circulaire praktijken mogelijk maken en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Als laatste redmiddel moeten de producten natuurlijk worden gerecycled, zegt Andreas Nobell, Development Manager bij TCO Development, de organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified.

Het Circular Electronics Initiative, een netwerk van 28 organisaties, wil organisaties en consumenten aanmoedigen om op een meer verantwoorde manier om te gaan met de elektronische goederen die ze kopen en gebruiken. Hier zijn drie strategieën om IT-producten duurzamer te gebruiken:

  1. Kies producten die gemaakt zijn voor een lange levensduur
    Als je een nieuw product nodig hebt, kies dan duurzame, repareerbare en upgradebare producten met voldoende capaciteit om lang in je behoeften te voorzien. Een gemakkelijke manier om dit te doen is op zoek te gaan naar producten met een geloofwaardige duurzaamheidscertificering.
  2. Gebruik de producten nog een paar jaar
    Een notebook genereert tijdens zijn levensduur ongeveer 300 kg aan broeikasgasemissies, waarvan de productiefase in de meeste gevallen verantwoordelijk is voor meer dan 80 procent van de klimaatemissies tijdens de levenscyclus. Om de uitstoot te verminderen is het belangrijkste wat je kunt doen om producten langer te gebruiken, ga bijvoorbeeld standaard van drie naar minstens vier of vijf jaar per product. Vanuit dit perspectief is een refurbished of remanufactured product een goede keuze.
  3. Verkoop uw gebruikte IT-producten voor reconditionering en hergebruik
    Maak deel uit van de circulaire economie door uw IT-producten te verkopen aan een opknap- of revisiebedrijf. Zodra de mogelijkheden voor herconditionering zijn overwogen en het product het einde van zijn bruikbare leven heeft bereikt, moet het worden overgedragen aan een recyclingbedrijf waar het op verantwoorde wijze wordt behandeld.

Wil je meer informatie, of ben je een journalist die in contact wil komen met experts op het gebied van circulariteit en IT-producten, neem dan contact op met het Circular Electronics Initiative via Adam Bergsveen, projectcoördinator.
E-mail: adam.bergsveen@circularelectronicsinitiative.com
Telefoon: +46 70 452 38 97

<