Den cirkulära ekonomin är en viktig byggsten i EU:s europeiska gröna giv. Utvecklingen går dock långsamt och under de senaste åren har utvecklingen till och med gått bakåt eftersom den cirkulära materialanvändningen har minskat. Den linjära användningen av IT-produkter leder till stora mängder avfall. Att övergå till en mer cirkulär användning av IT-produkter är en lättillgänglig och mer hållbar lösning.

Att ersätta den linjära ekonomin med en cirkulär innebär att utveckla affärsmodeller som fokuserar på återanvändning och återvinning av produkter och material. En cirkulär ekonomi är avgörande för att säkerställa en hållbar ekonomisk tillväxt, samtidigt som man bekämpar förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna. Vår användning av IT-produkter leder till stora mängder avfall, och att införa mer cirkulära metoder kan leda till stora hållbarhetsfördelar.

EU-genomsnittet för cirkulär materialanvändning (materialresurser som härrör från återvunnet avfallsmaterial, inklusive alla olika sektorer/industrier och material) är för närvarande mindre än 12 procent, enligt Eurostat (senast 2021). Nederländerna har den högsta andelen, 34 procent. För elektrisk och elektronisk utrustning är den genomsnittliga insamlingsgraden för avfall i EU cirka 40 procent, vilket är under EU-målet på 65 procent (från 2019 och framåt). Varje land har olika förutsättningar, men mycket mer arbete behövs oavsett.

- tillverkningen fasen av en notebook står i de flesta fall för mer än 80 procent av klimatutsläppen under livscykeln. Så oavsett om du köper eller hyr IT-produkter är det viktigaste du kan göra för att minska utsläppen att använda produkterna i några år till, säger Iegor Trieshchov, projektledare för cirkulära IT-lösningar på Aliter Networks.

- Många organisationer verkar samla begagnade datorer i ett förråd. Genom att istället sälja produkterna till ett renoverings- eller återtillverkningsföretag kan man möjliggöra cirkulära metoder och minska utsläppen av växthusgaser. Som en sista utväg bör produkterna naturligtvis återvinnas, säger Andreas Nobell, utvecklingschef på TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

Circular Electronics Initiative, ett nätverk med 28 organisationer, syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till de elektroniska varor de köper och använder. Här är tre strategier för att använda IT-produkter på ett mer hållbart sätt:

 1. Välj produkter som är tillverkade för lång livslängd
  Om du behöver en ny produkt ska du välja hållbara, reparerbara och uppgraderingsbara produkter med tillräcklig kapacitet för att täcka dina behov under lång tid. Ett enkelt sätt att göra detta är att leta efter produkter som har en trovärdig hållbarhetscertifiering.
 2. Använd produkterna några år till
  En
  notebook genererar ca 300 kg utsläpp av växthusgaser under sin livstid, varav tillverkningen fasen i de flesta fall står för mer än 80 procent av klimatutsläppen under livscykeln. För att minska utsläppen är det viktigaste du kan göra att använda produkterna längre, till exempel att gå från tre till minst fyra eller fem år per produkt som standard. Ur det perspektivet är en renoverad eller återtillverkad produkt ett bra val.
 3. Återförsälj dina begagnade IT-produkter för rekonditionering och återanvändning
  Bli en del av den cirkulära ekonomin genom att sälja dina IT-produkter till ett renoverings- eller återtillverkningsföretag. När rekonditioneringsalternativen har övervägts och produkten har nått slutet av sin användbara livslängd bör den lämnas till en återvinningsanläggning där den hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Om du vill ha mer information eller om du är en journalist som vill komma i kontakt med experter på cirkularitet och IT-produkter, kontakta Circular Electronics Initiative genom Adam Bergsveen, projektsamordnare.
E-post: adam.bergsveen@circularelectronicsinitiative.com
Telefon: +46 70 452 38 97 +46 70 452 38 97