Smartphones worden al lang in verband gebracht met een aantal belangrijke duurzaamheidskwesties, maar de belangstelling voor duurzamere toestellen neemt toe. Opkomende merken nemen het voortouw.

Hoewel de verkoop van nieuwe smartphones begin 2022 lijkt te zijn vertraagd als gevolg van bijvoorbeeld componententekorten en wereldwijde onzekerheid, worden er wereldwijd nog steeds meer dan een miljard smartphones per jaar verkocht. Een van de redenen voor deze grote verkoopcijfers is dat smartphones vaak worden geruild. In december vorig jaar schatte Deloitte dat de verwachte totale hoeveelheid smartphones die eind 2022 in gebruik zal zijn (4,5 miljard) dit jaar 146 miljoen ton aan broeikasgasemissies zal genereren. Een alarmerende 83 procent van deze uitstoot zal afkomstig zijn van de productie, verzending en het eerste gebruiksjaar van de 1,4 miljard nieuwe smartphones die in 2022 worden verkocht.

TCO Development, de organisatie achter TCO Certified - 's werelds toonaangevende duurzaamheidscertificering voor IT-producten, ziet de laatste tijd een grotere vraag naar duurzamere smartphones.

"De vraag van kopers naar duurzamere smartphones groeit, en er is ook een grotere belangstelling onder smartphonemerken om te investeren in duurzaamheid, waardoor de toekomst er wat rooskleuriger uitziet. Het zijn opkomende merken die de weg wijzen naar duurzamere smartphones", zegt Sören Enholm, CEO van TCO Development.

Vorig jaar werd de Fairphone 4 5G gecertificeerd volgens TCO Certified. De Realme GT2 Pro volgde dit jaar. In totaal zijn er nu drie modellen gecertificeerd volgens TCO Certified. De criteria in TCO Certified hebben betrekking op zowel milieu- als sociale verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen en gedurende de hele levenscyclus van het product, waaronder gevaarlijke stoffen, circulariteit, maatschappelijk verantwoord produceren, milieuverantwoord produceren en meer.

TCO Certified helpt om de stem van de koper rechtstreeks in de IT-leveringsketen te krijgen, waar het merendeel van de duurzaamheidsimpact van een smartphone tijdens zijn levensduur te vinden is. De criteria zijn ontworpen om verandering te stimuleren waar dat het belangrijkst is. Met een ruime keuze aan gecertificeerde productmodellen van bekende merken is het de certificering bij uitstek voor kopers die op verantwoorde wijze IT-producten willen selecteren.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094