Substancje niebezpieczne stosowane w produktach IT stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Stephen Fuller, kierownik ds. rozwoju kryteriów i zgodności z przepisami w firmie TCO Development wyjaśnia, dlaczego zakaz stosowania substancji nie jest wystarczający, a droga do tego celu wiedzie przez określenie bezpieczniejszych alternatyw.

Niniejszy tekst jest fragmentem raportu Impacts and Insights 2019.

1

Stephen Fuller, TCO Development

"

Współpracowaliśmy z branżą IT i przez ponad 15 lat zbieraliśmy informacje na temat środków zmniejszających palność, zagrożeń i stosowanych przez nich alternatyw. Nasz wniosek jest taki, że brak przejrzystości jest problemem dotyczącym całej branży, jeśli chodzi o zagrożenie chemiczne. Podczas gdy niektóre niebezpieczne substancje zostały wycofane poprzez ustawodawstwo lub dobrowolne inicjatywy, zbyt mało wiadomo o tym, co jest używane do ich zastąpienia. Jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest ocena alternatywnych rozwiązań i upewnienie się, że są one bezpieczniejsze przed ich użyciem.

Jest oczywiste, że jeśli mamy zmierzać w kierunku zrównoważonego cyklu życia produktów IT, musimy wiedzieć, co one zawierają. Naszą ambicją, jako niezależnej organizacji, jest przyspieszenie postępu w kierunku przejrzystości chemicznej, lepsze dane, a tym samym zapewnienie ścieżki do bezpieczniejszych substytutów. Dzięki TCO Certified Accepted Substance ListObecnie identyfikowane są bezpieczniejsze alternatywy, a informacje te są udostępniane wszystkim. Każda nie oceniona lub niezatwierdzona substancja chemiczna jest uważana za substancję wysokiego ryzyka, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. TCO Certified Accepted Substance List jest naszym wkładem zarówno w przemysł, jak i społeczeństwo w ogóle, ponieważ lista jest publiczna i dostępna dla wszystkich, niezależnie od branży lub obszaru produktu.

Zanim substancja zostanie dodana do wykazu, niezależny toksykolog gromadzi i ocenia wszystkie dostępne informacje - nie tylko informacje publiczne, ale także informacje będące w posiadaniu producenta substancji chemicznej. Ilość informacji publicznych jest często bardzo ograniczona, co utrudnia toksykologom dokonanie świadomej oceny zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

"Z TCO Certified Accepted Substance List , substancje są uważane za wysokie zagrożenie, dopóki nie udowodni się, że jest inaczej"