Gevaarlijke stoffen in IT-producten vormen een risico voor de volksgezondheid en het milieu. Stephen Fuller, Criteria Development & Compliance Manager bij TCO Development legt uit waarom het verbieden van stoffen niet voldoende is en dat het identificeren van veiligere alternatieven de weg vooruit is.

Deze tekst is een uittreksel uit het rapport Impacts and Insights 2019.

1

Stephen Fuller, TCO Development

"

Wij hebben meer dan 15 jaar samengewerkt met de IT-industrie en informatie verzameld over vlamvertragers, risico's en welke alternatieven zij gebruikten. Onze conclusie is dat gebrek aan transparantie een industriebreed probleem is als het gaat om chemische gevaren. Sommige gevaarlijke stoffen zijn weliswaar door wetgeving of vrijwillige initiatieven uitgefaseerd, maar er is te weinig bekend over wat er voor in de plaats komt. De enige veilige weg vooruit is de alternatieven te beoordelen en ervoor te zorgen dat ze veiliger zijn voordat ze worden gebruikt.

Als we naar een duurzame levenscyclus voor IT-producten willen, moeten we uiteraard weten wat ze bevatten. Als onafhankelijke organisatie is het onze ambitie om sneller vooruitgang te boeken in de richting van chemische transparantie, betere gegevens en dus ook een weg naar veiliger vervangingsmiddelen. Met TCO Certified Accepted Substance Listworden nu veiliger alternatieven geïdentificeerd en wordt deze informatie voor iedereen beschikbaar gesteld. Elke niet-beoordeelde of niet-goedgekeurde chemische stof wordt als een hoog risico beschouwd totdat het tegendeel is bewezen. TCO Certified Accepted Substance List is onze bijdrage aan zowel de industrie als de maatschappij in het algemeen, aangezien de lijst openbaar en voor iedereen beschikbaar is, ongeacht de industrie of het productgebied.

Voordat een stof aan de lijst wordt toegevoegd, verzamelt en beoordeelt een onafhankelijk toxicoloog alle beschikbare informatie - niet alleen openbare informatie, maar ook informatie van de fabrikant van de chemische stof. De hoeveelheid openbare informatie is vaak zeer beperkt, wat het voor toxicologen moeilijk maakt een gefundeerd oordeel te vellen over de risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid.

"Met TCO Certified Accepted Substance List worden stoffen als zeer gevaarlijk beschouwd totdat het tegendeel is bewezen."

Met TCO Certified Accepted Substance List zijn leveranciers van chemische stoffen verplicht de informatie waarover zij