Just nu står vi människor och vår planet inför många allvarliga hållbarhetsutmaningar. Det kan ibland kännas överväldigande, men jag känner alltmer att förändringens vindar blåser och att vi börjar gå i rätt riktning. I över fem år har jag stöttat inköpare i deras arbete med hållbar upphandling, och under de senaste åren verkar medvetenheten om hållbarhetsfrågorna ha ökat dramatiskt.

1
Blogg av:
Annika Overödder

Nordics

Allt oftare hör inköpare av sig och vill ha hjälp med att köpa IT-produkter som är snällare mot miljön och människorna som arbetar på leverantörskedjan.

Att utforma en egen krav för att upphandla IT-produkter kan vara svårt och kräver kontinuerliga uppdateringar. Den tekniska utvecklingen inom IT-sektorn går snabbt, precis som utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Ännu mer komplicerat och resurskrävande är det att genomföra fabriks- granskningar och produkttester för att kontrollera om de produkter som du vill köpa faktiskt uppfyller dina krav krav. Det kräver expertis och tillgång till långa och slingrande leveranskedjor som i de flesta fall är spridda över flera kontinenter.

Men även om det är svårt och komplicerat måste arbetet göras. IT-produkter är kopplade till stora sociala och miljömässiga utmaningar, och alla organisationer som menar allvar med hållbarhet bör prioritera denna produktkategori i sitt arbete med hållbar upphandling. Arbetstider, hälsa och säkerhet samt tvångsarbete är exempel på branschgemensamma problem i fabriker där IT-produkter tillverkas. Skadliga ämnen, Konfliktmineraler och korta produktlivslängder som hindrar cirkularitet, är tre andra problem som måste åtgärdas. IT-industrin är i många fall öppen för mer hållbara lösningar, men väntar på kundernas efterfrågan innan de tar steget.

Vad är då den bästa vägen framåt? Mitt förslag är naturligtvis att du använder TCO Certified. Det gör ansvarsfull IT-köp så mycket enklare. TCO Certified är en global, ledande och fullständig hållbarhetscertifiering som täcker hela IT-produktens livscykel. Sociala och miljömässiga krav, anpassade för 11 olika produktkategorier, ingår och är redo att användas. För att hålla sig uppdaterade uppdateras dessa krav var tredje år . Utöver detta - och kanske ännu bättre - ingår även produkttester och fabriks granskningar . Varje år lägger oberoende verifierare mer än 20 000 timmar på att bedöma krav överensstämmelse, vilket gör TCO Certified till ett av de mest robusta certifieringssystemen på marknaden.

Användande av TCO Certified är helt gratis, och ganska enkelt: du anger att produkterna måste certifieras enligt TCO Certified i dina inköpskontrakt och se till att leverantörerna visar ett giltigt produktcertifikat som bevis på överensstämmelse. Sedan får du tillgång till detta färdiga paket med omfattande, relevanta och uppdaterade kriterier och oberoende verifiering av efterlevnaden – vilket innebär att din organisation sparar både tid och resurser.