Obecnie my ludzie i nasza planeta stoimy przed wieloma poważnymi wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Czasami może się to wydawać przytłaczające, ale coraz częściej czuję, że wieje wiatr zmian i że zaczynamy zmierzać we właściwym kierunku. Przez ponad 5 lat wspierałam nabywców w ich pracy nad zrównoważonymi zamówieniami publicznymi, a w ciągu ostatnich kilku lat świadomość kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem wydaje się dramatycznie rosnąć.

1
Blog by:
Annika Overödder

Nordics

Coraz częściej nabywcy zwracają się do nas z prośbą o pomoc w zakupie produktów IT, które są bardziej przyjazne dla środowiska i ludzi pracujących w łańcuchu dostaw.

Opracowanie własnych kryteriów nabywania produktów IT może być trudne i wymagać ciągłej aktualizacji. Rozwój techniczny w sektorze IT jest szybki, podobnie jak rozwój w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jeszcze bardziej skomplikowane i wymagające zasobów jest przeprowadzanie audytów fabrycznych i testów produktów w celu sprawdzenia, czy produkty, które chcesz kupić, rzeczywiście spełniają ustalone kryteria. Wymaga to specjalistycznej wiedzy oraz dostępu do długich i krętych łańcuchów dostaw, które w większości przypadków obejmują kilka kontynentów.

Ale nawet jeśli jest to trudne i złożone, praca musi zostać wykonana. Produkty IT są związane z głównymi wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi, a każda organizacja, która poważnie myśli o zrównoważonym rozwoju, powinna nadać priorytet tej kategorii produktów w swoich działaniach na rzecz zrównoważonego zaopatrzenia. Godziny pracy, zdrowie i bezpieczeństwo oraz praca przymusowa to przykłady problemów występujących w całej branży w fabrykach, w których wytwarzane są produkty IT. Substancje szkodliwe, minerały konfliktu i krótki czas życia produktu, który utrudnia cyrkulację, to trzy inne problemy, którymi należy się zająć. Branża IT jest w wielu przypadkach otwarta na bardziej zrównoważone rozwiązania, ale czeka na zapotrzebowanie klientów, zanim wykona ruch.

Więc, jakie jest najlepsze rozwiązanie? Moja sugestia to oczywiście skorzystanie z TCO Certified. Dzięki niemu odpowiedzialne zakupy IT są o wiele łatwiejsze. TCO Certified to globalny, wiodący i kompletny certyfikat zrównoważonego rozwoju, który obejmuje pełny cykl życia produktu IT. Kryteria społeczne i środowiskowe, dostosowane do 11 różnych kategorii produktów, są włączone i gotowe do użycia. Aby zachować aktualność, kryteria te są aktualizowane co trzy lata. Ponadto, a może nawet lepiej - uwzględnione są również testy produktów i audyty fabryczne. Każdego roku niezależni weryfikatorzy spędzają ponad 20 000 godzin na ocenie zgodności kryteriów, co czyni TCO Certified jednym z najbardziej solidnych systemów certyfikacji na rynku.

Korzystanie z TCO Certified jest całkowicie bezpłatne i raczej proste: w umowach zakupowych należy określić, że produkty muszą być certyfikowane zgodnie z TCO Certified i upewnić się, że sprzedawcy przeds