Det är positivt att det finns initiativ på marknaden som syftar till att göra IT-industrin mer hållbart. Produktcertifieringen TCO Certified och tillverkaren Fairphone erbjuder båda möjligheten att välja smartphones som tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. Rapporten som jämför Fairphone sida vid sida med TCO Certified Smartphones är dock något missvisande.

I juli publicerades en jämförelse mellan krav för TCO Certified Smartphones och tillverkaren Fairphones hållbarhetspolicy. Rapporten skapades av SOMO mot en nederländsk CSR-plattform som kallas MVO-plattform och beställdes av Südwind. Det är värt att notera att TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter som också bygger på vikten av god ergonomi och låg energiförbrukning på arbetsplatsen. Fairphone å andra sidan är ett nederländskt varumärke som främst tillverkar konfliktfria smartphones och som även tar hänsyn till andra viktiga livscykelaspekter.

På vilka sätt skiljer sig Fairphone och TCO Certified åt?

Tillverkaren Fairphone använder en småskalig produktionsprocess, vilket ger dem oöverträffad kontroll över sina tillverkningen och leverantörskedjor. Detta är mycket ovanligt i branschen. Precis som Fairphone vill vi att vår certifiering ska påverka IT-industrin mot större hållbarhet och socialt ansvarstagande. Målen med produktcertifieringen TCO Certified är att fastställa krav som hjälper IT-industrin och inköpare att hantera hållbarhetsutmaningar som är relaterade till tillverkningen, användning och kassering av IT-produkter.

Till skillnad från Fairphone arbetar vi med fler produktkategorier än bara smartphones via vår certifiering, och de flesta av de IT-produkter som vi certifierar tillverkas i stora mängder. Uppskalad produktion leder till större komplexitet och fler utmaningar som ibland är svåra att kontrollera. Genom kontinuerlig utveckling av krav vill TCO Certified bidra till ständiga sociala och miljömässiga förbättringar.

Vi betraktar Fairphone som en pionjär, och de gör ett bra jobb. I framtiden hoppas vi att alla IT-tillverkare har liknande kontroll långt in i leverantörskedjan, och att TCO Certified kan bidra till ett sådant resultat. Det är bra att frågan om socialt ansvar under tillverkningen -processen lyfts fram. Ökad efterfrågan från köparna på IT-produkter som uppfyller hållbarhet krav fungerar som ett incitament för IT-industrin att kontinuerligt utveckla sina produkter och sina tillverkningen processer för att i allt högre grad uppfylla hållbarhetsfaktorer. Så tillsammans kan vi främja en mer hållbar utveckling av IT-produkter.

Vill du veta mer om TCO Certified?
Kontakta oss för mer information

Läs jämförelsen
Läs Fairphones kommentar om rapporten och certifieringarna
Läs mer om krav i TCO Certified