Pozytywnym zjawiskiem jest pojawienie się na rynku inicjatyw, które mają na celu uczynienie branży IT bardziej zrównoważoną. Zarówno certyfikacja produktów TCO Certified , jak i producent Fairphone oferują możliwość wyboru smartfonów, które uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe. Jednak raport porównujący Fairphone side-by-side z TCO Certified Smartphones jest nieco mylący.

W lipcu opublikowano porównanie, w którym porównano kryteria dla TCO Certified Smartphones i politykę zrównoważonego rozwoju producenta Fairphone. Raport został stworzony przez SOMO na tle holenderskiej platformy CSR zwanej platformą MVO, a powstał na zlecenie firmy Südwind. Warto zauważyć, że TCO Certified to certyfikat zrównoważonego rozwoju dla produktów IT, który opiera się również na znaczeniu dobrej ergonomii i niskiego zużycia energii w miejscu pracy. Z kolei Fairphone to holenderska marka produkująca głównie bezkonfliktowe smartfony, która bierze pod uwagę także inne ważne aspekty cyklu życia.

Pod jakimi względami różnią się Fairphone i TCO Certified ?

Producent Fairphone stosuje proces produkcji na małą skalę, co daje im niezrównaną kontrolę nad łańcuchami wytwórczymi i dostawczymi. Jest to bardzo nietypowe w tej branży. Podobnie jak Fairphone chcemy, aby nasza certyfikacja wpłynęła na branżę IT w kierunku większego zrównoważenia i odpowiedzialności społecznej. Celem certyfikacji produktów TCO Certified jest ustalenie kryteriów, które pomogą branży IT i nabywcom sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, które dotyczą produkcji, użytkowania i utylizacji produktów IT.

W przeciwieństwie do Fairphone, poprzez naszą certyfikację pracujemy z większą liczbą kategorii produktów niż tylko smartfony, a większość produktów IT, które certyfikujemy, jest produkowana w dużych ilościach. Zwiększona produkcja prowadzi do większej złożoności i większej ilości wyzwań, które czasami trudno jest kontrolować. Poprzez ciągły rozwój kryteriów, TCO Certified ma na celu przyczynienie się do ciągłej poprawy sytuacji społecznej i środowiskowej.

Uważamy markę Fairphone za pioniera, a oni wykonują dobrą robotę. W przyszłości mamy nadzieję, że wszyscy producenci IT mają podobną kontrolę głęboko w łańcuchu dostaw, a TCO Certified może przyczynić się do takiego wyniku. To dobrze, że zwraca się uwagę na kwestię odpowiedzialności społecznej podczas procesu produkcji. Zwiększone zapotrzebowanie nabywców na produkty IT spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju działa jako bodziec dla branży IT do ciągłego rozwoju swoich produktów i procesów produkcyjnych w celu coraz lepszego spełniania czynników zrównoważonego rozwoju. Tak więc, razem możemy promować bardziej zrównoważony rozwój produktów IT

Chcesz wiedzieć więcej o TCO Certified?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Przeczytaj porównanie
Przeczytaj komentarz Fairphone dotyczący raportu i certyfikatów
Więcej o kryteriach można przeczytać w TCO Certified