I vårt nuvarande linjära sätt att producera och konsumera produkter tar vi jungfruliga naturresurser och tillverkar produkter av dem som vi sedan kastar när vi har använt dem - ofta efter en relativt kort tid. Linjäriteten leder till förlust av värdefulla och knappa naturresurser, föroreningar och omfattande energianvändning som bidrar till klimatkrisen. TCO Certified hjälper dig att välja produkter som är utformade och tillverkade med En cirkulär syn, så att produkter och material behålls i sin avsedda användning längre.

I dag är den vanliga metoden för IT-produktlivscykeln linjär. Nya material utvinns för att tillverka nya produkter som används och sedan kasseras, ofta efter en relativt kort tid. I de flesta fall återvinns materialen inte och blir till avfall. Denna linjära modell med "ta, tillverka, använda, slänga" är inte hållbar och i hög grad ineffektiv ur ett resursperspektiv. Den utarmar jordens naturresurser och skapar enorma mängder farliga elavfall.

Vårt tillvägagångssätt: att driva utvecklingen av produkter som kan leva längre

krav på TCO Certified - vad och varför?

Den här artikelserien omfattar de åtta krav -områdena på TCO Certified. Vi går igenom de mest kritiska hållbarhetsutmaningarna i samband med IT-produkter och hur du kan minska riskerna genom att inkludera TCO Certified i upphandlingen. Alla krav är obligatoriska och efterlevnaden av krav kontrolleras alltid oberoende.