En produkt med låg prestanda kan minska användarens produktivitet och tillfredsställelse, vilket kan leda till en kort livslängd. Hög energiförbrukning kan leda till stora utsläpp av växthusgaser, vilket bidrar till klimatkrisen. Genom att ta hänsyn till både produktprestanda och miljöfaktorer kan användarnas produktivitet förbättras och enheterna kan användas längre.

Produktprestanda är avgörande för användarnas tillfredsställelse och produktivitet. Produkter med låg prestanda är också problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv - i många fall har dessa produkter en kortare livslängd, vilket leder till föroreningar, elavfall och hög resursförbrukning. Att slänga produkter i förtid är ofta också dyrare för inköpsorganisationen.

Vårt tillvägagångssätt: att balansera produktprestanda med energieffektivitet

Produktprestanda, användartillfredsställelse och utvecklingen av mer cirkulära IT-produkter hänger ihop. För att IT-produkterna ska bli mer hållbara måste alla dessa faktorer prioriteras. Att balansera produktprestanda med energieffektivitet är också viktigt för att minska produktens klimatpåverkan.

krav på TCO Certified - vad och varför?

Den här artikelserien omfattar de åtta krav -områdena på TCO Certified. Vi går igenom de mest kritiska hållbarhetsutmaningarna i samband med IT-produkter och hur du kan minska riskerna genom att inkludera TCO Certified i upphandlingen. Alla krav är obligatoriska och efterlevnaden av krav kontrolleras alltid oberoende.