Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

Hitta våra senaste pressmeddelanden här

I dag meddelade TCO Development, som tillhandahåller den internationellt erkända certifieringen för hållbar IT, TCO Certified, ett nytt samarbete med det tyska inrikesministeriets inköpsavdelning (Beschaffungsamt des Bundesministerium des Innern, BeschA). TCO Certified kommer att bli en del av den nyligen upprättade uppförandekoden, som BeschA och elektronikbranschens grupp BITKOM kommit överens om, vilket är ytterligare ett steg mot en mer hållbar upphandling av IT-produkter.

TCO Development har erbjudit den TCO Certified programmet i över 20 år och uppdaterar kontinuerligt sina krav och kontrollsystem för att främja hållbarheten. I dag omfattar krav bland annat socialt ansvarsfull tillverkningen , design för återvinning, energieffektivitet, giftfri plast, avskaffande av skadliga material som tungmetaller och halogener, visuell ergonomi, hälsa och säkerhet och mycket mer.

Under 2014 har TCO Development haft en rad givande möten i Tyskland med BeschA och BITKOM, det federala förbundet för IKT- och mediebranschen (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien eV). En del av diskussionen handlade om hur man kan integrera sociala krav i de fabriker där IT-produkter tillverkas, hur man kan verifiera dessa krav och hur man kan stärka Tysklands insatser och hållbarhetspolitik. Ett viktigt första beslut fattades om att basera dessa krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner om arbetsnormer.

"Detta är ett första steg i våra förhandlingar med BITKOM om vilka metoder som rekommenderas för verifiering av ILO:s kärnkonventioner som ska användas av både upphandlare och IT-industrin. Jag hoppas att vi kan vara ännu mer specifika i vår krav för verifiering i framtiden, säger Sabine Pöll, director på KNB.

"TCO Certified är ett exempel på en typ 1-certifiering och den typen är den mest tillförlitliga för inköpare att använda när använda hållbarhet krav för IT-produkter", säger Kerstin Thies, ordförande för BITKOM:s arbetsgrupp för produktrelaterat miljöskydd (Arbeitskreis Produktbezogener Umweltschutz).

En typ 1-certifiering, t.ex. TCO Certified , innebär att krav utvecklas i en öppen process med flera intressenter och att en oberoende tredje part kontrollerar att krav följs.

BITKOM, som är en grupp inom IKT-branschen som grundades 1999, har länge arbetat med det tyska ministeriet som en icke-statlig organisation för att fastställa genomförbara standarder för miljö- och resurseffektivitet.

"Tyskland är EU:s största ekonomi och är en ledande kraft när det gäller miljöförändringar. Beslutet att inkludera sociala standarder i IT tillverkningen är ett viktigt nästa steg som kommer att bidra till ytterligare framsteg mot hållbarhetsmålen", säger Niclas Rydell, Director Certification, TCO Development. "BITKOM och BeschA är utmärkta partners för en sådan satsning och vi är glada att vara en partner i detta engagemang för bättre politik i stor skala. Vi tror att detta kan bli en förebild för andra länder att följa", kommenterade Niclas Rydell, Director of Certification på TCO Development.

BMI inrättade 2011 en avdelning för hållbar upphandling (Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung) som en del av BeschA. Dess mål sträcker sig från informationskampanjer för bättre metoder till utbildning för federala anställda och utveckling av nya koncept för samverkan med andra statliga myndigheter och icke-statliga organisationer.

"Upphandlingsbyrån är mycket medveten om sitt ansvar att inte bara ta hänsyn till ekologiska och ekonomiska aspekter krav , utan också - när det är möjligt - till sociala aspekter", säger Birgit Settekorn, director från BeschA.
Den nya formuleringen av BeschA:s uppförandedeklaration riktar sig till offentliga upphandlare på federal, delstatlig och lokal nivå och kan användas vid upphandling av IT-hårdvara och IT-tjänster. För första gången ger den också upphandlarna möjlighet att inspektera och granskning arbetsförhållandena på plats.

"Årliga stickprovskontroller av fabriker är mycket viktiga för att övervaka det sociala området ansvarsfull tillverkningen eftersom förhållandena i fabriken kan ändras när som helst. När en produkt är TCO Certified ingår årliga sociala granskningar från fabriken i certifieringen, vilket sparar tid och pengar för köparen", säger Rydell.

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tiden.

Kontakta

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094