I den andra delen av vår serie 2016 Sustainable IT webinar tittar vi närmare på hållbara IT-upphandlingsmetoder och fokuserar på hur du kan specificera och kontrollera att de produkter du köper är tillverkade under sociala förhållanden ansvarsfull . Våra talare var Kristian Hemström, Expert på utveckling av hållbarhetskrav i upphandlingar på Stockholms läns landsting och Niclas Rydell, Director, TCO Certified på TCO Development.

Denna webinar ger praktiska råd och lärdomar om bästa praxis för inköpare som arbetar för att inkludera hållbarhet krav som en del av ett program för IT-inköp. Vi tar också upp hur man kontrollerar att de produkter man köper faktiskt uppfyller hållbarhetsmålen krav - hur mycket kan man göra själv? Vilket uppföljningsstöd verifiering finns inbyggt i program som TCO Certified?

Kristian Hemström från Stockholms läns landsting och Niclas Rydell från TCO Development guidar dig genom ett praktiskt tillvägagångssätt för att arbeta med dessa frågor som en del av en strategi för hållbara IT-inköp.