Snabb konsumtion och elavfallär betydande hot mot vår miljö. VDn på TCO Development fattade beslutet att använda sin bärbara dator så länge han kunde. 2023 innebär ett 10-årsjubileum för datorn och den används fortfarande. Här är fyra tips som Circular Electronics Initiative vill lyfta fram för att hålla datorerna vid liv så länge som möjligt, för att hjälpa till att rädda världen.

I dagens linjära ekonomi används jungfruliga naturresurser i tillverkningen av produkter - som ofta har en kort livslängd innan de kasseras. Detta leder till allvarliga hållbarhetsproblem som påverkar både människors hälsa och miljön. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 organisationer som samarbetar för att främja en mer hållbar användning av IT-produkter hos politiker, företag och allmänhet.

Värdefulla naturresurser utarmas och giftigt elavfall ackumuleras med rekordhastigheten 50 miljoner ton varje år —  vilket motsvarar vikten av nästan 4 500 eiffeltorn. För att ytterligare spä på problemet hanteras elavfall ofta på osäkra sätt, vilket leder till hälsoproblem och miljöförstöring.

I många fall, åtminstone när det kommer till elektronik, är det enskilt viktigaste du kan göra att använda befintliga produkter längre För bärbara datorer kommer 80 procent av den totala hållbarhetspåverkan från tillverkningsfasen.

Sören Enholm är VD för TCO Development, organisationen bakom den globala hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified. TCO Development är en av medlemmarna i Circular Electronics Initiative. Sören håller fortfarande kvar i sin 10 år gamla bärvara dator.

– Att behålla datorn så länge jag bara kan var min ambition redan när jag fick den för tio år sedan. Jag har tagit väl hand om den. Det enda jag har bytt ut är batteriet. Och jag kommer fortsätta använda den tills den inte fungerar längre. Det kommer förmodligen att vara när Windows 10 inte längre stöds eftersom Windows 11 inte fungerar med gammal hårdvara, säger Sören Enholm.

- I EU ligger genomsnittet för cirkulär materialanvändning av elektronik i EU  på runt 40 procent, vilket är under EU:s mål på 65 procent från 2019 och framåt. Varje land har olika förutsättningar, men det krävs mycket mer arbete oavsett, säger Sophie Charpentier, projektledare (PhD), Chalmers Industriteknik.

– För ett mer hållbart förhållningssätt till elektronik behöver vi välja IT-produkter som är gjorda för att hålla länge, vi behöver använda produkterna i fler år än vad vi idag gör och vi behöver rekonditionera och återanvända produkterna. När ett företag välkomnar en nyanställd bör de exempelvis fråga om han eller hon redan har en dator eller smartphone som företaget kan köpa eller hyra och på så sätt undvika dubbla produkter i onödan, säger Sophie Charpentier.

Här är fyra tips för att använda elektronik mer hållbart:

1. Välj produkter som är gjorda för en lång livslängd

Om du behöver köpa en ny produkt, välj en med tillräcklig prestanda för att täcka dina behov under en lång tid framöver.  Den bör vara slitstark och gå att reparera och uppgradera . Ett enkelt sätt att göra detta är att leta efter produkter märkta med en trovärdig hållbarhetscertifiering.

2. Återanvänd produkter som redan används

Människor har ofta dubbla uppsättningar av produkter, med datorer och smartphones både hemma och på jobbet. Om en ny medarbetare redan har en privat smartphone som går att använda även i arbetet kan organisationen överväga att köpa eller hyra den av medarbetaren och på så sätt undvika onödiga köp av nya produkter.

3. Använd produkterna lite till