Zdając sobie sprawę, że szybka konsumpcja i e-odpady stanowią poważne zagrożenie dla naszej planety, CEO podjął decyzję o kontynuowaniu korzystania ze swojego notebooka tak długo, jak to możliwe. W 2023 roku minęło 10 lat od zakupu notebooka, który nadal jest w użyciu. Oto cztery strategie, które Circular Electronics Initiative chciałaby podkreślić, aby utrzymać komputer przy życiu tak długo. Aby pomóc uratować świat.

W dzisiejszej gospodarce liniowej wykorzystujemy dziewicze zasoby naturalne do wytwarzania produktów, które często mają krótki czas życia, zanim zostaną wyrzucone. Prowadzi to do wielu poważnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, wpływających na zdrowie ludzi i środowisko. Circular Electronics Initiative to sieć 28 organizacji, które współpracują w celu promowania bardziej zrównoważonego wykorzystania produktów IT wśród polityków, firm i społeczeństwa.

Cenne zasoby naturalne są wyczerpywane, a toksyczne e-odpady gromadzą się w rekordowym tempie 50 milionów ton metrycznych rocznie. Odpowiada to wadze prawie 4500 wież Eiffla lub 8,3 piramid w Gizie. Co więcej, e-odpady są często przetwarzane w niebezpieczny sposób, co prowadzi do problemów zdrowotnych i degradacji środowiska.

W wielu przypadkach, przynajmniej jeśli chodzi o elektronikę, najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest znalezienie sposobów na dłuższe korzystanie z istniejących produktów. Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, przyjrzyjmy się notebookom, w przypadku których ponad 80 procent całkowitego wpływu na zrównoważony rozwój pochodzi z fazy produkcji.

Sören Enholm, CEO z TCO Development, organizacji stojącej za globalnym certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT, TCO Certified, i jeden z członków Circular Electronics Initiative, wciąż trzyma się swojego 10-letniego notebooka.

- Kiedy dziesięć lat temu dostałem tego notebooka, moją ambicją było zachowanie go przez wiele lat. Dobrze o niego dbałem. Jedyną rzeczą, którą wymieniłem, jest bateria. I zamierzam korzystać z notebooka, dopóki nie przestanie działać. Prawdopodobnie stanie się to, gdy Windows 10 przestanie być wspierany, ponieważ Windows 11 nie działa na starym sprzęcie, mówi Sören Enholm.

- Średnia UE w zakresie wykorzystania materiałów pochodzących z obiegu zamkniętego w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wynosi około 40 procent, co jest wartością niższą od unijnego celu 65 procent od 2019 roku. Każdy kraj ma inne warunki wstępne, ale niezależnie od tego potrzeba dużo więcej pracy - mówi Sophie Charpentier, kierownik projektu (PhD), Chalmers Industriteknik.

- Aby uzyskać bardziej zrównoważone podejście do towarów elektronicznych, musimy wybierać produkty IT, które są produkowane z myślą o długiej żywotności, używać każdego produktu przez kilka kolejnych lat, a na koniec odsprzedawać używane produkty do regeneracji i ponownego użycia. Ponadto, gdy firma lub organizacja wita nowego pracownika, powinna zapytać, czy ma on komputer lub telefon, który firma może kupić lub wypożyczyć, unikając w ten sposób na przykład dwóch smartfonów na osobę, mówi Sophie Charpentier.

Poniżej znajdują się cztery strategie bardziej zrównoważonego korzystania z elektroniki:

1. Wybieraj produkty o długiej żywotności

Jeśli potrzebujesz nowego produktu, wybierz wysokowydajne, trwałe, nadające się do naprawy i modernizacji produkty o wystarczającej pojemności, aby zaspokoić swoje potrzeby przez długi czas. Łatwym sposobem na to jest poszukiwanie produktów posiadających wiarygodne certyfikaty zrównoważonego rozwoju.

2. Ponowne wykorzystanie już używanych produktów

Ludzie często mają podwójne zestawy produktów, z komputerami i smartfonami zarówno w domu, jak i w pracy. Jeśli pracownik ma już prywatny smartfon, którego chce używać również w pracy, organizacja może rozważyć zakup lub wypożyczenie tego smartfona od pracownika, unikając w ten sposób niepotrzebnego zakupu nowych produktów.