Behöver du hjälp med att komma igång med din strategi för hållbar upphandling? Titta på den här webinar on-demand till Läs mer om utmaningarna för hållbar utveckling inom IT och motsvarande lösningar under IT-produkternas hela livscykel, och hur du kan åstadkomma positiva förändringar genom strategisk och hållbar upphandling.

Denna webinar är ett samarbete mellan TCO Development och Sustainable Electronics Recycling International (SERI), med stort stöd från den hållbara och cirkulära IT-experten Michael Buchanan från Australien.

På dagordningen:

  • Introduktion av befintliga hållbarhetsrisker och lösningar som är kopplade till IT-produkter under deras livscykel.
  • Varför design- och tillverkningen -faserna är så viktiga för att göra IT-produkter mer hållbara.
  • Varför en ansvarsfull hantering av dina begagnade IT-produkter är oerhört viktigt för IT-samhällets hållbarhet och för att bromsa tillväxten av elavfall.
  • Hur upphandlingspraxis kan hjälpa din organisation att minska riskerna vid IT-upphandling till slutet av livscykeln.

Titta på on-demand