Van GreenBiz

Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat elektronica op grotere schaal wordt gebruikt dan ooit tevoren. Mensen zijn bijna onafscheidelijk geworden van hun smartphones, tablets en laptops. En ze wachten gretig op de release van nieuwere apparaten die snellere verwerking, betere schermresolutie, meer apps, meer functionaliteit, meer van alles beloven.

De omvang van de markt voor digitale apparaten is duizelingwekkend. Geschat wordt dat in 2020 5,5 miljard mensen een mobiele telefoon zullen hebben en meer dan 50 miljard apparaten verbonden zullen zijn met het internet. Om het in perspectief te plaatsen: tegen diezelfde tijd zullen naar schatting slechts 3,5 miljard mensen stromend water hebben.

Maar de elektronica-industrie evolueert ook - en dat moet wel om concurrerend te blijven.

Eind jaren negentig was het hoofddoel gewoon elektronica te maken die werkte. Vervolgens zette bezorgdheid over emissies IT-fabrikanten ertoe aan gezondheids- en veiligheidsprotocollen in te voeren. Aan het begin van het nieuwe millennium kwam de zorg om het milieu naar voren en werd het tijdperk van de groene fabricage ingeluid.

De laatste tijd is sociale verantwoordelijkheid een thema geworden door berichten over arbeidsmisbruik en onethische productiepraktijken. Nu de consument zich steeds meer bewust wordt van al deze problemen, wordt het steeds belangrijker een weg naar duurzaamheid te vinden.

Naast "het juiste doen" is er een krachtig zakelijk argument voor duurzaamheid:

1. Concurrentievoordeel

In feite eisen consumenten in toenemende mate dat er meer rekening wordt gehouden met milieueffecten. Zesentachtig procent van de consumenten wereldwijd vindt dat bedrijven minstens evenveel belang moeten hechten aan de belangen van de samenleving als aan die van het bedrijfsleven.

2. Aantrekken en behouden van toptalent

Volgens een onderzoek van Nielsen werkt 67 procent van de werknemers het liefst voor een maatschappelijk verantwoorde onderneming. In het boek "The 2020 Workplace" staat dat millennials in 2020 50 procent van de beroepsbevolking zullen uitmaken en dat 80 procent van de ondervraagden wil werken voor een bedrijf dat zich bekommert om hoe het de maatschappij beïnvloedt en eraan bijdraagt.

3. Risico's beheersen

Denk aan de financiële gevolgen voor de merkwaarde van slechte leverancierspraktijken (kinderarbeid) en de kosten van verstoringen van de toeleveringsketen (niet-naleving van milieu- of werkplekvoorschriften). De ROI voor de implementatie van duurzame en maatschappelijk verantwoorde productiepraktijken kan 85:1 bedragen (PDF).

4. Kosten besparen

Neem dit facet van duurzame elektronica: in een recent TCO Development rapport over kunststoffen in IT-producten ontdekten we dat het gebruik van gerecycleerd plastic tot 80 procent minder energieverbruik bij de productie kan opleveren in vergelijking met nieuw plastic en dat er ook minder grondstoffen voor nodig zijn.

In een rapport over de waarde van duurzame aanbestedingspraktijken bleek dat duurzaamheidsprogramma's de energiekosten verminderden, het verbruik terugdrongen en de kosten voor naleving van sociale en milieuvoorschriften verminderden, wat resulteerde in een ROI van 6:1.

5. Verbetering van de voorraadprestaties

Newsweek voerde in 2014 Green Rankings uit en bedrijven in de top 100 die werken met duurzaamheid en duurzame toeleveringsketens presteerden bijna 5 procent beter dan de SNP 500.

Al met al heeft het World Economic Forum vastgesteld dat duurzame en maatschappelijk verantwoorde leveringsketens kunnen leiden tot een gemiddelde omzetstijging van 5-20 procent, een kostenbesparing van 9-20 procent en een verhoging van de merkwaarde van 15-30 procent.

Racen met de regelaars

Naast al deze voordelen helpt het duurzaam en maatschappelijk verantwoord maken van uw elektronica u om de regelgeving voor te blijven, wat ook de kosten en risico's vermindert. Denk aan het steeds veranderende landschap van chemische regelgeving.

De richtlijn beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) van de Europese Unie van 2006 heeft medio 2006 zes stoffen uit elektronische en elektrische producten beperkt, gevolgd door de REACH-verordening van de EU van eind 2006, die tot dusver 151 stoffen op haar beperkingslijst heeft geplaatst.

Soortgelijke voorschriften duiken overal ter wereld op, onder meer in China en Zuid-Korea. Zelfs hier in de VS heeft Californië enkele jaren geleden een wet inzake beperking van gevaarlijke stoffen aangenomen, samen met de meer recente Californische wet inzake transparantie in de toeleveringsketen.

Transparantie en verantwoordelijkheid in leveringsketens is een kritieke factor voor het voortbestaan van uw bedrijf. Door de toenemende druk van belanghebbenden zal uw bedrijf in de niet zo verre toekomst misschien niet eens levensvatbaar zijn als u niet betrokken bent bij een ecologisch en sociaal verantwoorde toeleveringsketen. Vanuit dit perspectief bekeken is het aanpakken van duurzaamheid niet alleen een milieu- of ethische kwestie, maar ook de duurzaamheid van uw bedrijf.

De wereld van de elektronica blijft zich in een verbazingwekkend tempo uitbreiden naarmate de behoefte aan constante toegang tot steeds meer productcategorieën doordringt. Volgens deskundigen begeven we ons in een nieuwe economie.

"Het internet van alles," volgens Plamen Nedeltchev, Ph.D., Distinguished IT Engineer bij Cisco, is "potentieel de grootste zakelijke kans in de geschiedenis van de mensheid."

Als u in de elektronicabranche actief bent en daar wilt blijven en gedijen terwijl de groei doorzet, is het tijd om duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid te omarmen.