Om inkopers en de IT-industrie te helpen meer verantwoordelijkheid te nemen voor het escalerende probleem dat afgedankte IT-producten wereldwijd in kwetsbare gebieden veroorzaken, is er nu een nieuwe goedgekeurde inzamelaar voor TCO Certified Edge , E-waste Compensated - ARGO360.

Onze huidige, lineaire manier van produceren en consumeren van IT-producten brengt schade toe aan kwetsbare ecosystemen en veroorzaakt het verlies van waardevolle natuurlijke hulpbronnen. E-waste is een groot deel van het probleem - het stapelt zich op met een recordhoeveelheid van 50 miljoen ton per jaar. Wanneer e-waste niet op verantwoorde wijze wordt behandeld, kunnen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen en mogelijk in voedsel en water.

TCO Certified Edge, E-waste Compensated, is een krachtig instrument voor kopers en de IT-industrie om e-waste te bestrijden. Merkeigenaren van IT-producten kunnen ervoor zorgen dat voor elk gecertificeerd product dat wordt geproduceerd, een gelijkwaardige hoeveelheid e-afval wordt ingezameld in een land dat niet over veilige recyclingsystemen beschikt. Het milieu wordt beschermd tegen gevaarlijke stoffen en er worden lokaal eerlijke kansen op werk gecreëerd dankzij sociale eisen. Het ingezamelde e-afval wordt vervoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan strenge milieucriteria.

Organisaties die de inzameling van e-afval coördineren in het kader van TCO Certified Edge , E-waste Compensated moeten voldoen aan strenge sociale en milieueisen. De Nederlandse IT-dienstverlener ARGO360 heeft onlangs een evaluatie door een onafhankelijke verificateur ondergaan en is de laatste erkende inzamelaar voor TCO Certified Edge , E-waste Compensated.

"Als het gaat om de coördinatie van de inzameling van e-waste, is transparantie essentieel. Als erkend inzamelaar voor TCO Certified Edge , E-waste Compensated, moet de inzamelaar goede systemen hebben om alle e-waste te traceren en in zijn gedragscode publiekelijk communiceren hoe hij met sociale kwesties en de inzameling van producten omgaat. De inzamelaar moet ook samenwerken met betrouwbare recycling- en renovatiebedrijven", zegt Sören Enholm, CEO bij TCO Development, de organisatie achter TCO Certified.

"Door zijn verantwoordelijkheid te nemen en een circulaire economie-aanpak te omarmen, zet ARGO360 zich in voor het bevorderen van hergebruik, afvalcompensatie en recycling van IT-producten, terwijl het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dit weerspiegelt de niet aflatende inzet van ARGO360 voor een duurzamere toekomst voor iedereen", zegt Victor Jansma, partner bij ARGO360.

De Nederlandse sociale onderneming Closing the Loop is tot nu toe de enige erkende inzamelaar voor TCO Certified Edge , E-waste Compensated. Het criterium is beschikbaar voor notebooks, smartphones en tablets. Meer informatie over e-waste en de e-waste compensatieregeling vindt u hier.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094