För att hjälpa inköpare och IT-branschen att ta större ansvar för det eskalerande problemet som uttjänta IT-produkter orsakar i utsatta områden över hela världen, finns nu en ny godkänd insamlare enligt TCO Certified Edge, E-waste Compensated — ARGO360.

Vårt nuvarande linjära sätt att tillverka och använda IT-produkter skadar ömtåliga ekosystem och utarmar värdefulla naturresurser. Elavfall ackumuleras med en rekordhastighet på 50 miljoner ton per år. När det inte hanteras ansvarsfullt kan farliga ämnen komma ut i naturen ochförgifta grödor och vattendrag.

TCO Certified Edge, E-waste Compensated, är ett kraftfullt verktyg som hjälper inköpare och IT- branschen att bekämpa elavfall. Varumärkesägare kan se till att det för varje certifierad produkt som tillverkas, samlas in en motsvarande mängd elavfall i ett land som saknar säkra återvinningssystem. På så vis skyddas miljön från farliga ämnen och eftersom sociala krav ingår så kan rätt