Aby pomóc nabywcom i branży IT wziąć większą odpowiedzialność za eskalujący problem, jaki wyrzucane produkty IT powodują w zagrożonych miejscach na całym świecie, istnieje teraz nowy zatwierdzony kolektor dla TCO Certified Edge , E-waste Compensated - ARGO360.

Nasz obecny, liniowy sposób produkcji i konsumpcji produktów IT niszczy delikatne ekosystemy i powoduje utratę cennych zasobów naturalnych. Odpady elektroniczne stanowią ogromną część tego problemu - gromadzą się w rekordowym tempie 50 milionów ton metrycznych rocznie. Jeśli z e-odpadami nie postępuje się w sposób odpowiedzialny, niebezpieczne substancje mogą przedostawać się do środowiska i potencjalnie trafiać do żywności i wody.

TCO Certified Edge, E-waste Compensated, to potężne narzędzie dla nabywców i branży IT do walki z