Intresset för hållbar upphandling och TCO Certified växer verkligen och vi är glada att välkomna Barton Finn till vårt team. Han kommer att erbjuda gratis stöd till inköpare i fransktalande Europa, inklusive Belgien, Frankrike och Nederländerna.

Hej Barton, vad blir din nya roll?

"Mitt jobb är att stödja inköpsorganisationer som vill göra ansvarsfull val av de IT-produkter de köper. Detta innebär i första hand att ge it-upphandlare operativt stöd och expertis för att använda TCO Certified i sina anbud. Det innebär också att arbeta med europeiska och nationella regeringar för att driva effektiva strategier som främjar ansvarsfull upphandlingspraxis."

Berätta lite om dig själv!

"Jag är belgisk medborgare, född och uppvuxen i Bryssel där jag studerade PR och EU-frågor. Jag har en passion för politik och teknik, vilket tidigare har lett mig till att arbeta för Europaparlamentet och på senare tid som en del av avdelningen för regeringsfrågor på ett stort IT-företag. Genom dessa erfarenheter fick jag ett starkt intresse för att arbeta i korsningen mellan IT, hållbarhet och upphandling. Som person är mitt motto att alltid värdesätta och njuta av mänskliga kontakter."

Varför valde du att gå med i TCO Development?

"Jag är verkligen glad över att få komma til