Zainteresowanie zrównoważonymi zamówieniami i TCO Certified naprawdę rośnie i z radością witamy Barton Finn w naszym zespole. Będzie on oferował bezpłatne wsparcie dla nabywców w Europie francuskojęzycznej, w tym w Belgii, Francji i Holandii.

Cześć Barton, jaka będzie twoja nowa rola?

"Moim zadaniem jest wspieranie organizacji zakupowych, które chcą dokonywać odpowiedzialnych wyborów kupowanych produktów IT. Oznacza to przede wszystkim zapewnienie zamawiającym IT wsparcia operacyjnego i wiedzy na temat stosowania strony TCO Certified w swoich przetargach. Wiąże się to również ze współpracą z Europejczykami i rządami krajowymi w celu prowadzenia skutecznej polityki sprzyjającej odpowiedzialnym praktykom zakupowym."

Opowiedz nam trochę o sobie!

"Jestem obywatelką Belgii urodzoną i wychowaną w Brukseli, gdzie studiowałam PR i sprawy europejskie. Pasjonuję się polityką i technologią, co w przeszłości doprowadziło mnie do pracy w Parlamencie Europejskim, a ostatnio w dziale government affairs dużej firmy IT. Dzięki tym doświadczeniom rozwinęłam silne zainteresowanie pracą na styku IT, zrównoważonego rozwoju i zamówień publicznych. Jako osoba, moim mottem jest to, aby zawsze cenić i cieszyć się kontaktami międzyludzkimi."