Efter att ha tillbringat mer än 30 000 timmar på krav utveckling, nästa generation av TCO Certified kommer att lanseras i december. I den här bloggen tar jag dig igenom några av nyheterna i den nya generationen och förklarar varför det är så resurskrävande att utveckla krav och verifiering metoder.

1
Blogg av:
Viktor Wennström

Quality Manager

Jag arbetar som kvalitetschef på TCO Development, vilket innebär att jag granskar de oberoende verifiering system för TCO Certified för att säkerställa att testresultaten är korrekta och jämförbara. Jag är också en del av krav utvecklingsteam, med särskilt fokus på miljömässigt ansvarsfull tillverkning, användarhälsa och säkerhet samt produktprestanda.

Den 1 december lanserar vi TCO Certified, generation 9 efter att ha tillbringat mer än 30 000 timmar på analys, utveckling och design av den nya krav och verifiering metoder. Från mitt perspektiv är två av höjdpunkterna i denna nya generation kopplade till socialt ansvarsfull tillverkning. För det första utökar vi arbetarskyddet längre upp i leveranskedjan, bortom slutmonteringsfabriker till där komponenterna tillverkas. För det andra, för att skydda fabriksarbetare från Skadliga ämnen, utökar vi också vårt system för säkrare kemikalier till att omfatta processkemikalier. (Du kan läsa mer om hur TCO Certified kan hjälpa dig att ta kontroll över den orubbliga kemiska situationen i ett blogginlägg nyligen av min kollega Stephen Fuller.)

Det ska bli spännande att se vad vi kommer att uppnå med våra nya hållbarhetsindikatorer. Vi införde detta system i den senaste generationen av TCO Certified, och började med att samla in data om återvunnet plastinnehåll, produktvikt, energiförbrukning och battericykler efter konsument. Nu lägger vi till mer än 40 nya, oberoende verifierade indikatorer, för att uppmuntra IT-industrin att går längre de redan omfattande krav i TCO Certifiedoch hjälp inköpare fatta mer välgrundade beslut när de köper sina produkter.