Nowy wyjątek: certyfikacja podzbiorów

Certyfikowane produkty muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w serwisie TCO Certified. Zasada ta dotyczy również konfiguracji sprzedawanych pod tą samą nazwą handlową.