Det finns fortfarande mycket arbete att göra för att uppnå en hållbar livscykel för IT-produkter. Några av de mest angelägna frågorna är överanvändning av ändliga naturresurser, alarmerande mängder elavfall samt kränkningar av arbetstagarnas rättigheter och arbetsrätt i leverantörskedjan.

Förändringen måste ske snabbare, och det är därför vi har lanserat TCO Certified, generation 8, med ett brett utbud av uppdaterade och nya krav, som hjälper dig att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling. Titta på detta webinar för att Läs mer om hållbarhetsutmaningarna kopplade till IT-produkter och hur du kan driva positiv förändring genom strategisk, hållbar upphandling.

På dagordningen

  • Genomgång av några av de viktigaste hållbarhetsfrågorna: miljöförstöring, hälsorisker i samband med skadliga ämnen, sociala frågor i leverantörskedjan, Konfliktmineraler, elavfall och korruption.

  • TCO Certified, generation 8 - vårt hittills största steg mot en hållbar livscykel för IT-produkter. Vi förklarar hur certifieringen gör arbetet med hållbar upphandling enklare och effektivare, vilket garanterar trovärdiga resultat samtidigt som du sparar tid och resurser för din organisation.

  • Varför den linjära konsumtionsmodellen är ohållbar - och hur du kan uppmuntra en mer cirkulär strategi.

  • Hur hållbar upphandling kan hjälpa din organisation att minska riskerna och främja hållbar utveckling.

Talare var Clare Hobby, Director, inköpare Engagement Global, TCO Development. Clare har mer än 15 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor i samband med IT-produkter och inköp. Hon hjälper inköpare över hela världen att införa strategiska, hållbara inköpsmetoder. Clare är också aktiv i ett antal hållbarhetsinitiativ inom IT-området, bland annat SPLC:s Technical Advisory Group for IT Hardware, Clean Electronics Production Network och UN Environment's One Planet-nätverk.