Wciąż jest wiele do zrobienia, aby osiągnąć zrównoważony cykl życia produktów IT. Do najbardziej palących problemów należy nadmierne wykorzystywanie ograniczonych zasobów naturalnych, alarmujące ilości odpadów elektronicznych, a także naruszanie praw pracowników i przepisów prawa pracy w łańcuchu dostaw.

Zmiany muszą następować szybciej, dlatego uruchomiliśmy TCO Certified, generation 8, z szeroką gamą zaktualizowanych i nowych kryteriów, które pomogą Ci przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Obejrzyj stronę webinar , aby dowiedzieć się więcej o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju związanych z produktami IT oraz o tym, jak możesz wprowadzić pozytywne zmiany poprzez strategiczne, zrównoważone zakupy.

W porządku obrad.