Mer än 20 organisationer har gått samman i ett globalt initiativ för att ta itu med de sociala och miljömässiga problemen med elektronik. Initiativet för cirkulär elektronik syftar till att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till de elektroniska varor de använder. En kärnverksamhet i initiativet är det årliga evenemanget #CircularElectronicsDay.

" #CircularElectronicsDay har nu pågått i några år och har väckt stor uppmärksamhet, men vi anser att mer kan göras. Detta är inte en fråga som bara är en dag på året utan något som vi bör fortsätta att prata om. Därför har vi nu bildat detta initiativ", förklarar Andreas Nobell, utvecklingschef på TCO Development, en av de grundande organisationerna.

Det nuvarande linjära sättet att producera och konsumera produkter förstör ömtåliga ekosystem och orsakar förlust av värdefulla naturresurser och viktiga råvaror. I en cirkulär ekonomi hanteras resurserna på ett mer ansvarsfullt sätt. Målet med det cirkulära elektronikinitiativet är att skapa medvetenhet om behovet av en längre livslängd för elektroniska produkter och större återanvändning av alla material samtidigt som avfallet minimeras.

"Resurserna på vår planet är begränsade och vi måste ta vårt ansvar. Initiativet handlar om att hjälpa inköpare och konsumenterna att göra detta - att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till de