Het duurzaam inkopen van IT-producten neemt in Polen toe: proactieve inkopers ondernemen stappen om bij de aankoop van computers en andere IT-apparatuur rekening te houden met milieu- en sociale aspecten. Dit is niet altijd het geval geweest. 

Ik sprak met Ewa Ropka, plaatsvervangend Director van het Poolse centrum voor overheidsopdrachten voor de rechterlijke macht, over hun ervaring en beslissing om TCO Certified te gebruiken bij aanbestedingen.