Zrównoważone zakupy produktów IT nabierają w Polsce tempa: proaktywni nabywcy podejmują kroki w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych i społecznych przy zakupie komputerów i innych urządzeń IT. Nie zawsze tak było. 

Rozmawiałem z Ewą Ropką, zastępcą Director Centrum Zamówień Publicznych dla Sądownictwa w Polsce, o ich doświadczeniach i decyzji o wykorzystaniu TCO Certified w zamówieniach.

Dmytro Kapotia
Blog by:
Dmytro Kapotia