Door de invoering van nieuwe wetgeving, de federale wet op openbare aanbestedingen, is het voor inkopers in Zwitserland gemakkelijker geworden om hun IT-aankopen duurzamer te maken. Volgens Stefan Zweili, Tender & Vendor Manager bij Standard Workplace Swiss Government, moet er echter meer worden gedaan om de sociale en milieueffecten van IT-aankopen in de publieke sector te verminderen. De uitspraken in dit interview zijn de persoonlijke mening van Zweili.

Gabriella Mellstrand
Blog door:
Gabriella Mellstrand

Wereldwijde marketing en communicatie Director

Waar staat Zwitserland op het gebied van duurzaam inkopen?

Duurzame overheidsopdrachten zijn relatief jong in Zwitserland en werden de laatste tijd vaak over het hoofd gezien. Door een ingrijpende hervorming van de federale wet inzake overheidsopdrachten en de invoering van de Zwitserse aanbestedingsstrategie 2021-2030, die beide in januari 2021 in werking zijn getreden, is het aantal inkopers dat nu duurzaamheidscriteria in hun aanbestedingsprocedures opneemt, echter toegenomen.

Waarom wilt u aanbestedingen duurzamer maken?

Bij overheidsopdrachten is er natuurlijk altijd een belangrijk financieel element. Het conventionele denken dicteert dat financiële overwegingen in strijd zijn met duurzaamheidsdoelstellingen. Maar moet dat zo zijn? Waarom kunnen we aanb