Införandet av ny lagstiftning, den federala lagen om offentlig upphandling, i Schweiz har gjort det lättare för inköpare att göra it-upphandlingar mer hållbara. Enligt Stefan Zweili, Tender & Vendor Manager på Standard Workplace Swiss Government, måste dock mer göras för att minska de sociala och miljömässiga konsekvenserna av den offentliga sektorns it-upphandlingar. De uttalanden som görs i denna intervju är Zweilis personliga åsikter.

Gabriella Mellstrand
Blogg av:
Gabriella Mellstrand