Wprowadzenie w Szwajcarii nowych przepisów, ustawy federalnej o zamówieniach publicznych, ułatwiło nabywcom zapewnienie bardziej zrównoważonego zaopatrzenia w IT. Jednak zdaniem Stefana Zweili, Tender & Vendor Manager w Standard Workplace Swiss Government, należy zrobić więcej, aby zmniejszyć społeczny i środowiskowy wpływ zamówień IT w sektorze publicznym. Stwierdzenia zawarte w tym wywiadzie są osobistą opinią Zweili'ego.

Gabriella Mellstrand
Blog by:
Gabriella Mellstrand