Overheidsopdrachten zijn een belangrijk instrument voor het bereiken van milieu- en klimaatdoelstellingen in de EU. Helaas gaan veel kansen verloren wanneer er geen sturende milieucriteria worden vastgesteld. Onafhankelijke duurzaamheidskeurmerken zijn hiervoor een oplossing, maar er is duidelijker bestuur nodig zodat deze in alle landen bij overheidsopdrachten kunnen worden gebruikt. De EU kan beter!