Zamówienia publiczne stanowią ważne narzędzie realizacji celów w zakresie ochrony środowiska i klimatu w UE. Niestety, wiele możliwości jest traconych, gdy nie ustala się kryteriów środowiskowych. Niezależne etykiety zrównoważonego rozwoju są rozwiązaniem tego problemu, ale potrzebne jest bardziej przejrzyste zarządzanie, aby można je było stosować w zamówieniach publicznych we wszystkich krajach. UE może zrobić to lepiej!