Als inkoper staat u steeds meer onder druk om aandacht te besteden aan duurzaam inkopen, wat betekent dat de producten en diensten die u inkoopt zo duurzaam mogelijk moeten zijn, met de minste milieueffecten en de meest positieve sociale resultaten.

Barton Finn
Blog door:
Barton Finn

Benelux, Frankrijk

Daartoe moet u relevante criteria vaststellen. De eenvoudigste manier om dat te doen is door criteria van een duurzaamheidscertificering, zoals TCO Certified, op te nemen en een geldig certificaat te vragen om te controleren of de sociale en ecologische duurzaamheidscriteria in de certificering zijn nageleefd.

Wanneer u een milieukeur of certificering met naam vermeldt, kunt u verplicht worden gelijkwaardige bewijzen met de onderliggende criteria te aanvaarden. Zo is het momenteel voor alle overheidsinkopers in de EU verplicht om elk geldig bewijs van naleving van de door u vastgestelde criteria te aanvaarden. Het beoordelen van de geldigheid van het bewijs dat u van uw leverancier ontvangt, is dus een centraal punt voor aanbestedingen als zij echt duurzaamheid willen stimuleren. Als dit niet goed gebeurt, kunt u producten of diensten kopen die niet voldoen aan de duurzaamheidsprestaties waarnaar u op zoek was. Tot op heden is er geen officiële norm voor het bepalen van de gelijkwaardigheid tussen verschillende bewijsmethoden die door inschrijvers worden ingediend.