Dit is een oud technisch artikel en de informatie kan verouderd zijn. Neem contact op met certification@tcodevelopment.com als u vragen hebt over de informatie in dit artikel.
Hier vindt u onze laatste technische artikelen

Wij hebben enkele inconsistenties gezien in de akoestische geluidsmetingen voor TCO Certified Notebooks 5.0, TCO Certified All-in-one PCs 4.0 en TCO Certified Desktops 5.0.

Daarom zullen wij in onze volgende generatie TCO Certified de volgende verduidelijking (in het rood) opnemen. Wij passen dit beginsel reeds toe:

A.4.1 (Voor Notebooks) A.4.3 (Voor AIO en desktop) Akoestisch geluid

Definities

Om informatie over akoestische geluidsniveaus te kunnen verstrekken die een vergelijking tussen verschillende notebookcomputers mogelijk maakt, moet het opgegeven A-gewogen geluidsvermogensniveau (LWAd) in de operationele en de stationaire stand worden gemeten overeenkomstig ISO 7779:2010 en gerapporteerd overeenkomstig ISO 9296 p.4.4.1 in bels (B). Aangezien deze normen geen duidelijke definitie van de bedrijfs- en de stationaire toestand bevatten, gelden de volgende definities voor deze toestanden en voor de opgegeven geluidswaarden:

Geluidsvermogensniveau (LW):

Totaal uitgestraald geluidsvermogen van een geluidsbron, uitgedrukt in bels (B) en met als referentie 1 pW.

A-weging:

Het gemeten lineaire geluidsniveau (geluidsdruk of geluidsvermogen) afgewogen tegen de gevoeligheid van het menselijk oor voor verschillende frequenties (A-curve).

Aangegeven A-gewogen geluidsvermogensniveau (LWAd): in bels (B). Gedefinieerd overeenkomstig ISO 9296 3.2.5.

Bedrijfsmodus. Een toestand waarin het systeem en de harde schijf werken bij een belasting gelijk aan of hoger dan de "operating mode" voor personal computers en werkstations, zoals zoals gedefinieerd in ECMA-74.

Onbelaste modus. Een toestand waarin het systeem werkt bij een belasting gelijk aan of hoger dan de "wachtstand" voor personal computers en werkstationszoals gedefinieerd in ECMA-74.

BELANGRIJK
Voor notebook-, desktop- en all-in-one-toepassingen zullen wij voortaan eisen dat de gemeten niveaus van de stationaire en de bedrijfsmodus worden vermeld op de verificatie van de conformiteit.. Als u een aanvraag indient via ons online aanvraagsysteem, verzoeken wij u het slechtste geluidsniveau te rapporteren, wat in de meeste gevallen de "bedrijfsmodus" zal zijn.

Alle updates en wijzigingen

Nieuws, testmethoden en verduidelijkingen.

Heb je vragen?

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft.