Dit is een oud technisch artikel en de informatie kan verouderd zijn. Neem contact op met certification@tcodevelopment.com als u vragen hebt over de informatie in dit artikel.
Hier vindt u onze laatste technische artikelen

De IT-markt is complex en de technologische ontwikkeling gaat snel. Wij streven er altijd naar de criteria te handhaven totdat de volgende generatie van TCO Certified wordt gelanceerd. Soms zijn echter wijzigingen nodig om de nodige verduidelijkingen aan te brengen.

Deze wijzigingen werden in het verleden bekendgemaakt in de nieuwsbrief over de technische actualisering. Om het gemakkelijk te maken alle bijgewerkte verduidelijkingen in de criteria te volgen, hebben wij besloten een bijgewerkt criteriadocument uit te brengen, dat vanaf nu een nieuwe editie zal worden genoemd. In de nieuwe editie zullen alle verduidelijkingen worden opgenomen die via de technische nieuwsbrief zijn aangekondigd. Wanneer een nieuwe editie wordt uitgebracht, worden de criterianiveaus nooit verhoogd, om ervoor te zorgen dat alle momenteel gecertificeerde producten blijven voldoen aan de criteria op TCO Certified.

Het editienummer zal in de voetregel van elke pagina van het criteriadocument worden afgedrukt.
In de toekomst zullen wij alle wijzigingen via de technische nieuwsbrief blijven aankondigen, samen met informatie over de data waarop de nieuwe versies van het criteriadocument worden uitgebracht.

In december 2018 werd TCO Certified, generation 8 gelanceerd. Deze eerste release was "editie 1". De volgende editie zal daarom "editie 2" zijn.

De laatste editie is altijd te vinden op tcocertified.com/certification-documents

Alle updates en veranderingen

Nieuws, testmethoden en verdu