Merkeigenaars met producten die gecertificeerd zijn volgens TCO Certified, generation 9 moeten nu actie ondernemen om aan te tonen dat ze blijven voldoen aan een aantal sociale criteria.

Niet-naleving van de termijnen kan ertoe leiden dat certificeringen worden geannuleerd en dat fabrieken geen gecertificeerde producten meer mogen vervaardigen.