Varumärkesägare med produkter som är certifierade enligt TCO Certified, generation 9 måste nu vidta åtgärder för att bevisa att de fortsätter att uppfylla ett antal sociala krav krav.

Om tidsfristerna inte uppfylls kan certifieringarna dras in och fabrikerna begränsas från att använda tillverkningen certifierade produkter.