Varumärkesägare med produkter som är certifierade enligt TCO Certified, generation 9 måste nu vidta åtgärder för att bevisa att de fortsätter att uppfylla ett antal sociala krav krav.

Om tidsfristerna inte uppfylls kan certifieringarna dras in och fabrikerna begränsas från att använda tillverkningen certifierade produkter.

Vad du behöver göra nu:

  1. Lämna in mallen för ansvarsfullt anskaffade mineraler.
  2. Boka ett möte för intervjun för SAQ 2022.
  3. Se till att alla fabriker som är registrerade i TCO Certified Portal har lämnat in följande:
   1. Oberoende fabriksrapporter granskning (RBA-VAP eller SA8000).
   2. ISO-certifikat (ISO 14001, 45001 och 50001).
   3. leverantörskedjan identifieringsmall.
   4. Verktyg för insamling av processkemiska data (PCDC-verktyg). Under 2022 måste fabriken bevisa att den har övergått till att endast använda de rengöringsmedel som anges på TCO Certified Accepted Substance List genom att lämna in PCDC-verktyget till en godkänd verifierare.

TCO Certified Portalen finns för att hjälpa varumärkesägare att hålla reda på och se till att alla nödvändiga sociala ansvarsfull tillverkningen -dokument lämnas in i tid. Det är varumärkesägarens utsedda representant (och inte TCO Developments) som har det övergripande ansvaret för att hålla koll på statusen för de nödvändiga bevisdokumenten för att se till att de lämnas in i tid.

Om du har några frågor kan du kontakta Stephen Fuller, Senior krav Manager på TCO Development.