Właściciele marek z produktami certyfikowanymi na TCO Certified, generation 9 muszą teraz podjąć działania, aby udowodnić ciągłą zgodność z szeregiem kryteriów społecznych.

Niedotrzymanie terminów może prowadzić do anulowania certyfikatów i ograniczenia produkcji certyfikowanych produktów przez fabryki.