In ons rapport Impacts and Insights - Circulair IT Management in de praktijk, duiken we diep in circulariteit. We hebben gesproken met experts op dit gebied, een aantal IT-merken gesproken en mensen in de frontlinie van circulaire inkoop geïnterviewd. Hier is een verzameling van hun beste tips.

In een circulaire economie wordt verantwoord omgegaan met grondstoffen. Het doel is de levensduur van producten te verlengen en alle materialen opnieuw te gebruiken zonder afval te produceren. Wat betekent dit eigenlijk voor IT-producten - en hoe kan de circulaire economie in de praktijk worden gebracht, wanneer u IT-producten inkoopt en gebruikt? Hier zijn 33 praktische tips die u op weg helpen met circulair IT-beheer. 33 tips lijken misschien veel - maar houd in gedachten dat duurzaamheid tijd kost, en dat het belangrijkste is om te beginnen.

Maak gebruik van uw koopkracht

1. Maak uw circulariteitsintenties duidelijk voor uw leveranciers. IT-merken weten dat de circulaire paradigmaverschuiving eraan komt en een push van klanten zal hen helpen de grote stappen te zetten die nodig zijn.

2. Selecteer een leverancier met duurzaamheidsambities. Gemeenschappelijke prioriteiten kunnen helpen uw circulaire en duurzame IT-managementdoelstellingen te ondersteunen. Maak gebruik van pre-competitieve dialogen en RFI's om informatie van leveranciers te verzamelen.

3. Neem circulariteitscriteria op in uw aankoopbeleid en specificaties. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheids- en herstelbaarheidscriteria waardoor u producten langer kunt behouden, en criteria voor de vermindering of afschaffing van gevaarlijke stoffen waardoor materialen beter recycleerbaar worden.

4. Koop producten die al gebruikt zijn. Richt u op functionaliteit en maak gebruik van de mogelijkheden van professionele opknap- en revisiebedrijven.

5. Overschat de milieu- en financiële effecten van de overschakeling op een energie-efficiënter apparaat niet. In de meeste gevallen worden de potentiële besparingen zwaar overschaduwd door negatieve effecten in de productiefase.

6. Vraag uw leverancier om een uitgebreide garantie die service, reparaties en vervanging van de batterij dekt gedurende de geschatte gebruiksduur.

Gebruik uw IT-producten langer

7. Gebruik uw IT-producten langer - dit is het belangrijkste wat u kunt doen om natuurlijke hulpbronnen te sparen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

8. Denk op lange termijn wanneer u een IT-product aanschaft - koop een hoogwaardig product dat voldoende capaciteit heeft om meerdere jaren aan uw behoeften te voldoen.

9. Zorg ervoor dat de producten die u koopt ontworpen zijn voor een lange levensduur. Ze moeten duurzaam, upgradebaar en gemakkelijk te repareren zijn.

10. Let op de levensduur van de batterij. Mobiele IT-producten worden vaak vervangen omdat de batterij geen lading meer kan vasthouden. Om de levensduur van het product te verlengen, moet u ervoor zorgen dat de batterij van hoge kwaliteit is en vervangen kan worden.

11. Verleng de levensduur van de batterij door het product zo vaak mogelijk 20-80% opgeladen te houden en laat het niet achter in warme ruimtes.

12. Vergeet niet de producten op circulaire wijze te gebruiken - repareer en upgrade uw IT-producten wanneer dat nodig is in plaats van ze weg te gooien.

Betrek de rest van uw organisatie erbij

13. Werk aan de geleidelijke invoering van circulaire praktijken, zoals terugnameprogramma's, in uw eigen organisatie.

14. Onderzoek de huidige situatie grondig om na te gaan hoe en waar circulaire praktijken kunnen worden ingevoerd. Een goed begin kan zijn om mensen te interviewen die betrokken zijn bij IT-inkoop en -beheer.

15. Let op oude gewoonten en beleidsmaatregelen die circulaire praktijken in de weg staan.

16. Wees u bewust van de gevolgen voor de werknemers. Betrek hen erbij en zorg voor een mandaat om hun routines te veranderen.

17. Duidelijke stimulansen vaststellen - wat zijn de voordelen van een circulaire aanpak? Het kan gaan om vermindering van de CO2-uitstoot, betere operationele resultaten of lagere kosten voor IT-beheer.

18. Samenwerking tussen functies is van vitaal belang en zal u helpen sneller vooruitgang te boeken. Nodig besluitvormers en specialisten van ten minste IT, inkoop, duurzaamheid, financiën, faciliteiten en communicatie uit voor regelmatige bijeenkomsten om circulariteit te bespreken.

19. Bouw je argumenten op door je te verdiepen in de duurzaamheidseffecten van IT-producten in de hele toeleveringsketen, waaronder klimaat, extensief gebruik van schaarse, natuurlijke hulpbr