Hoe kunnen de principes van circulariteit worden toegepast bij de aanschaf en het gebruik van notebooks? Hoe kun je de uitstoot van broeikasgassen verminderen en tegelijkertijd geld besparen? We hebben geluisterd naar deskundigen op dit gebied en de gegevens geanalyseerd. Hier vindt u praktisch, wetenschappelijk onderbouwd advies over belangrijke overwegingen zoals het verlengen van de levensduur van producten, energie-efficiëntie en waarom u twee keer moet nadenken voordat u gaat recyclen.

Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 275 miljoen notebookcomputers geproduceerd en verkocht. Hoewel de productie ervan een grote hoeveelheid energie en een aantal eindige natuurlijke hulpbronnen vergt, is hun levensduur vaak kort. Het typische IT-contract is gebaseerd op een gebruikscyclus van drie tot vier jaar. Daarna hebben veel organisaties problemen met het weggooien van producten, waarbij veel producten als e-waste eindigen, ook al functioneren ze nog volledig. Deze manier van omgaan met IT-producten druist in tegen de principes van de circulaire economie, waarbij producten zo lang mogelijk in gebruik moeten blijven om grondstoffen te besparen en waarde te behouden. Het goede nieuws is dat de drang naar meer duurzame praktijken toeneemt. Er zijn echter veel keuzes te maken tijdens de levenscyclus van een notebook en het is niet altijd gemakkelijk om te weten wat het beste is. Wij hebben deze kwestie onderzocht om duidelijk te maken wat de meest verantwoorde manier is om met notebooks om te gaan. Hoe kunnen organisaties de impact op het milieu verminderen en een meer circulaire levenscyclus helpen bevorderen?