- Weryfikacja zgodności

20 000 godzin niezależnej weryfikacji każdego roku

Z TCO Certified, wszystkie kryteria są obowiązkowe, a zgodność jest zawsze niezależnie weryfikowana. Każdego roku akredytowani eksperci spędzają ponad 20 000 godzin na testowaniu produktów i ocenie łańcucha dostaw. Weryfikacja przeprowadzana jest zarówno przed, jak i po certyfikacji, przez cały okres ważności certyfikatu.

Wszystkie kryteria są obowiązkowe

Z TCO Certified, nie ma żadnych luk prawnych. Certyfikowane produkty muszą spełniać wszystkie kryteria dla swojej kategorii produktowej, bez wyjątków, co jest zawsze weryfikowane przez niezależnych ekspertów.

Zgodność przez cały okres obowiązywania