- Weryfikacja zgodności

20 000 godzin niezależnej weryfikacji każdego roku

Z TCO Certified, wszystkie kryteria są obowiązkowe, a zgodność jest zawsze niezależnie weryfikowana. Każdego roku akredytowani eksperci spędzają ponad 20 000 godzin na testowaniu produktów i ocenie łańcucha dostaw. Weryfikacja przeprowadzana jest zarówno przed, jak i po certyfikacji, przez cały okres ważności certyfikatu.

Wszystkie kryteria są obowiązkowe

Z TCO Certified, nie ma żadnych luk prawnych. Certyfikowane produkty muszą spełniać wszystkie kryteria dla swojej kategorii produktowej, bez wyjątków, co jest zawsze weryfikowane przez niezależnych ekspertów.

Zgodność przez cały okres obowiązywania certyfikatu

Certyfikowane produkty i fabryki, w których są wytwarzane, muszą spełniać kryteria zawarte w TCO Certified przez cały okres ważności certyfikatu. Produkty, fabryki i właściciele marek są monitorowani poprzez kontrole wyrywkowe oparte na ocenie ryzyka.

Niezgodności spotykają się z realnymi konsekwencjami

Właściciel marki jest na mocy umowy odpowiedzialny za zapewnienie, że certyfikowane produkty oraz fabryki, w których są wytwarzane, spełniają wszystkie kryteria zawarte w TCO Certified. Niespełnienie kryteriów spotyka się z realnymi konsekwencjami - certyfikaty mogą zostać odebrane, a fabryki mogą stracić prawo do wytwarzania certyfikowanych produktów.

Organizacje weryfikujące, którym można zaufać

Niezależne organizacje weryfikacyjne, z których korzystamy, specjalizują się w produktach IT, odpowiedzialności społecznej lub innych kwestiach związan