- Dokumenty dotyczące kryteriów

Kompletne dokumenty dotyczące kryteriów dla TCO Certified

Na stronie TCO Certified znajdują się kompletne dokumenty kryterialne dla wszystkich 12 kategorii produktów. Każdy dokument kryterialny obejmuje osiem obszarów kryteriów. Większość kryteriów jest taka sama dla wszystkich kategorii produktów, przy czym w stosownych przypadkach dodano kryteria specyficzne dla danego produktu.

1
Displays
1
Notebooks
1
Tablets
1
Smartphones
1