- Dokumenty dotyczące kryteriów

Kompletne dokumenty dotyczące kryteriów dla TCO Certified

Tutaj znajdziesz kompletne dokumenty kryterialne dla wszystkich 12 kategorii produktów w TCO Certified. Każdy dokument dotyczący kryteriów obejmuje osiem obszarów kryteriów. Większość kryteriów jest taka sama dla wszystkich kategorii produktów, przy czym w stosownych przypadkach dodano kryteria specyficzne dla danego produktu.

1
Displays
1
Notebooks