- Na temat TCO Certified

TCO Certified - jak oznakowanie ekologiczne, ale o wiele więcej

TCO Certified jest wiodącym na świecie certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Obejmuje on kompleksowy system aktualnych kryteriów, niezależną weryfikację oraz ustrukturyzowany system ciągłego doskonalenia w celu wprowadzenia rzeczywistych i trwałych zmian.

Kryteria środowiskowe i społeczne o bezpośrednim wpływie

Kryteria zawarte w witrynie TCO Certified wykraczają poza przepisy i standardy branżowe, stanowiąc wyzwanie dla branży IT i stymulując postęp. Nowa generacja zaktualizowanych kryteriów jest opracowywana co trzy lata, aby napędzać stopniowe zmiany i promować zrównoważony rozwój tam, gdzie ma to największe znaczenie. Obszary kryteriów obejmują substancje niebezpieczne, cyrkularność, produkcję odpowiedzialną społecznie, produkcję odpowiedzialną środowiskowo i wiele innych. Wszystkie kryteria są obowiązkowe, co oznacza, że wszystkie certyfikowane produkty muszą spełniać wszystkie kryteria dla swojej kategorii produktowej na stronie TCO Certified.

20 000 godzin niezależnej weryfikacji każdego roku

Dzięki TCO Certified, zgodność z wszystkimi kryteriami jest niezależnie weryfikowana przez akredytowanych ekspertów. Niezależne organizacje weryfikacyjne poświęcają rocznie ponad 20 000 godzin na testowanie produktów i ocenę łańcucha dostaw. Weryfikacja jest obowiązkowa i ciągła - jest przeprowadzana zarówno przed, jak i po certyfikacji, przez cały okres ważności certyfikatu.

Kolejny krok w kierunku zrównoważonych produktów IT

Kolejny krok w kierunku zrównoważonych produktów IT

Większa przejrzystość, bezpieczniejsze chemikalia i wymierny postęp. Dowiedz się, co nowego w TCO Certified, generation 9.

NOWOŚCI W TCO CERTIFIED

Kolejny krok w kierunku zrównoważonych produktów IT

Większa przejrzystość, bezpieczniejsze chemikalia i wymierny postęp. Dowiedz się, co nowego w TCO Certified, generation 9.