- Kwestie zrównoważonego rozwoju, na które zwracamy uwagę

Ryzyko środowiskowe i społeczne związane z produktami IT

Obecnie wytwarzamy i wykorzystujemy produkty IT w sposób liniowy, co prowadzi do wyczerpywania dziewiczych zasobów naturalnych w celu wytworzenia produktów, które często mają krótki okres użytkowania, zanim zostaną wyrzucone. Przyczynia się to do kryzysu klimatycznego i powstawania ogromnych ilości toksycznych odpadów elektronicznych.

Wiadomo, że minerały z regionów ogarniętych konfliktami, wykorzystywane w produktach IT, stanowią pożywkę dla wojen i łamania praw człowieka. Substancje niebezpieczne stwarzają wiele różnych zagrożeń. Kwestie odpowiedzialności społecznej występują również w całym łańcuchu dostaw. Od wydobycia surowców po montaż końcowy, godziny pracy, zdrowie i bezpieczeństwo oraz praca przymusowa to tylko kilka przykładów problemów, którymi należy się zająć.

1
Conflict
minerały
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
1
Społeczny
odpowiedzialność