- Kwestie zrównoważonego rozwoju, na które zwracamy uwagę

Ryzyko środowiskowe i społeczne związane z produktami IT

Obecnie produkujemy i używamy produktów informatycznych w sposób liniowy, co prowadzi do wyczerpania dziewiczych zasobów naturalnych w celu wytworzenia produktów, które często mają krótki okres użytkowania, zanim zostaną wyrzucone. Przyczynia się to do kryzysu klimatycznego i powstawania ogromnych ilości toksycznych odpadów elektronicznych.

Wiadomo, że minerały konfliktowe wykorzystywane w produktach IT napędzają wojny i łamanie praw człowieka. Substancje niebezpieczne stwarzają wiele różnych zagrożeń. Ponadto kwestie odpowiedzialności społecznej występują w całym łańcuchu dostaw. Od wydobycia surowców po montaż końcowy, godziny pracy, zdrowie i bezpieczeństwo oraz praca przymusowa to tylko kilka przykładów problemów, którymi należy się zająć.

Wyzwania społeczne w łańcuchu dostaw produktów IT