- Przegląd kryteriów

Kryteria środowiskowe i społeczne o bezpośrednim wpływie

TCO Certified to narzędzie dla każdej organizacji, która chce w wiarygodny sposób wykorzystać swój wpływ na łańcuch dostaw produktów IT. Kryteria są kompleksowe i obejmują zarówno odpowiedzialność środowiskową, jak i społeczną w łańcuchu dostaw oraz w całym cyklu życia produktu IT.

Wprowadzanie zmian tam, gdzie mają one największe znaczenie

Kryteria wykraczają poza prawodawstwo i standardy branżowe, stanowiąc wyzwanie dla branży IT i napędzając postęp. Nowa generacja nowych i zaktualizowanych kryteriów jest opracowywana co trzy lata, aby napędzać stopniowe zmiany i promować zrównoważony rozwój tam, gdzie ma to największe znaczenie. Obszary kryteriów obejmują substancje niebezpieczne, cyrkularność, produkcję odpowiedzialną społecznie, produkcję odpowiedzialną środowiskowo i wiele innych.

Udowodnij swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i uniknij "greenwashing".

Dzięki certyfikowanym produktom wiesz, co otrzymujesz. Wszystkie kryteria obowiązują globalnie, a certyfikowane produkty muszą spełniać wszystkie kryteria dla danej kategorii produktów. Zgodność jest zawsze niezależnie weryfikowana. W ten sposób unikasz "greenwash" i nie musisz polegać na niesprawdzonych oświadczeniach dotyczących produktów. Zamiast tego możesz w sposób godny zaufania zająć się kwestią zrównoważonego rozwoju produktów i ich łańcuchów dostaw.

Otwarty i oparty na nauce proces rozwoju

Kryteria zawarte na stronie TCO Certified są oparte na podstawach naukowych i zostały opracowane w otwartym procesie z udziałem naszej międzynarodowej sieci interesariuszy, która obejmuje użytkowników, nabywców, marki, producentów, organizacje pozarządowe, naukowców i ekspertów przedmiotowych. TCO Certified jest sklasyfikowana jako oznakowanie ekologiczne typu 1, a nasze procesy i weryfikacja spełniają wymagania normy ISO 14024. Firma TCO Development jest bezstronna podczas procesu weryfikacji.