- Przegląd kryteriów

Kryteria środowiskowe i społeczne o bezpośrednim wpływie

TCO Certified to narzędzie dla każdej organizacji, która chce w wiarygodny sposób wykorzystać swój wpływ na łańcuch dostaw produktów IT. Kryteria są kompleksowe i obejmują zarówno odpowiedzialność środowiskową, jak i społeczną w łańcuchu dostaw oraz w całym cyklu życia produktu IT.

Wprowadzanie zmian tam, gdzie mają one największe znaczenie

Kryteria wykraczają poza ustawodawstwo i standardy branżowe, stanowiąc wyzwanie dla branży IT i napędzając postęp. Nowa generacja nowych i zaktualizowanych kryteriów jest opracowywana co trzy lata, aby napędzać stopniowe zmiany i promować zrównoważony rozwój tam, gdzie ma to największe znaczenie. Obszary kryteriów obejmują substancje niebezpieczne, cyrkulację, produkcję społeczną ansvarsfull , produkcję środowiskową ansvarsfull i wiele innych.

Udowodnij swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i uniknij "greenwashing".

Dzięki certyfikowanym produktom wiesz, co dostajesz. Wszystkie kryteria obowiązują globalnie, a certyfikowane produkty muszą spełniać wszystkie kryteria dla swojej kategorii produktowej. Zgodność jest zawsze niezależnie weryfikowana. W ten sposób unikasz greenwash i nie musisz polegać na niezweryfikowanych oświadczeniach dotyczących produktów. Zamiast tego możesz zająć się zrównoważonym rozwojem produktów i ich łańcuchów dostaw w sposób godny zaufania