- Przegląd kryteriów

Kryteria środowiskowe i społeczne mające bezpośredni wpływ

TCO Certified to narzędzie dla każdej organizacji, która chce w wiarygodny sposób wykorzystać swój wpływ na łańcuch dostaw produktów IT. Kryteria są kompleksowe i obejmują zarówno odpowiedzialność środowiskową, jak i społeczną w łańcuchu dostaw oraz w całym cyklu życia produktu IT.

Wprowadzanie zmian tam, gdzie mają one największe znaczenie

Kryteria wykraczają poza ustawodawstwo i standardy branżowe, stanowiąc wyzwanie dla branży IT i napędzając postęp. Nowa generacja nowych i zaktualizowanych kryteriów jest opracowywana co trzy lata, aby napędzać stopniowe zmiany i promować zrównoważony rozwój tam, gdzie ma to największe znaczenie. Obszary kryteriów obejmują substancje niebezpieczne, cyrkularność, produkcję odpowiedzialną społecznie, produkcję odpowiedzialną środowiskowo i wiele innych.