Wskazówki dla nabywców:

Zalecany język do stosowania TCO Certified

Wzory tekstów do uwzględnienia TCO Certified w przetargach, politykach i innej dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.

1