Wytyczne dla nabywców:

Zalecany język do stosowania TCO Certified

Wzory tekstów do uwzględnienia TCO Certified w przetargach, polityce i innych dokumentach dotyczących zamówień publicznych.

1

Określenie adresu TCO Certified w przetargach i zasadach dotyczących sprzętu IT pomaga organizacji w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów produktów. Istnieje kilka sposobów włączenia strony TCO Certified do konkretnych zasad i języka zamówień.

Niniejszy przewodnik przedstawia przykłady zalecanego języka dla korzystania z TCO Certified, w tym:

  • Kluczowe uwagi dotyczące korzystania z witryny TCO Certified.
  • Sugerowany język dla uwzględnienia TCO Certified w polityce zamówień IT.
  • Jak określić TCO Certified w ofertach przetargowych.
  • Korzystanie z serwisu TCO Certified zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi zamówień publicznych.
  • Dane kontaktowe do bezpłatnej pomocy technicznej.